P E R S B E R I C H T

 Peiling Nationale Geneesmiddelen Monitor onder apothekers

‘Overheid schiet te kort in voorkomen schaarste geneesmiddelen’

 NAARDEN, dinsdag 18 juli 2023

85% van de apotheken in ons land kampt met geneesmiddelentekorten. 67% van de tekorten betreft medicijnen voor chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Daarnaast moet de apotheker ook patiënten die komen voor antibiotica of oncologische medicijnen vaak teleurstellen.

Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim honderd apothekers door de Nationale Geneesmiddelen Monitor. De Nationale Geneesmiddelen Monitor behartigt en beschermt de belangen van patiënten als het gaat om medicijnen.

Preferentiebeleid

Als grootste oorzaak van de tekorten wordt door 28% het preferentiebeleid van zorgverzekeraars genoemd. Gevolgd door prijsbeleid en regulering van geneesmiddelenprijzen door de overheid (26%) en export van geneesmiddelen naar andere landen waar er meer voor wordt betaald (7%). De apothekers vinden dat de overheid te kort schiet en beoordelen de rol van demissionair minister Kuipers (Volksgezondheid) met gemiddeld een 3.

Geen eerlijke prijs

‘Doordat onze overheid geen eerlijke prijs wil betalen voor geneesmiddelen, doen fabrikanten en leveranciers liever zaken met andere landen waar ze wel een redelijke vergoeding krijgen. Bij schaarste van geneesmiddelen gaan die landen dus voor’, stellen prof. dr. Koos Brouwers en prof. dr. Mark Nuijten, die als experts verbonden zijn aan de Nationale Geneesmiddelen Monitor.

Lege lades apotheek

‘Speelt ook nog dat Nederland een klein afzetgebied is en dus niet zo interessant voor geneesmiddelenfabrikanten’, vervolgen de farmacologen. ‘Als de ambtenaren van VWS en de inkopers van de zorgverzekeraars de onderhandelingen op de spits drijven, kiezen de fabrikanten eieren voor hun geld en zitten apothekers met lege lades en gefrustreerde patiënten. Het afschaffen van het preferentiebeleid maakt Nederland al een stuk aantrekkelijker voor fabrikanten.’

Productie in eigen land

43% van de apothekers vindt dat de overheid moet investeren in het in eigen land produceren van geneesmiddelen. Daarnaast vindt 22% dat er internationaal beter moet worden samengewerkt op het gebied van geneesmiddelendistributie.

Groothandel

‘Het onderzoek toont bovendien aan dat apothekers ook de groothandels op de vingers tikken. Als er schaarste is, verkopen de groothandels in ons land liever aan omringende landen waar ze meer betaald krijgen. Aan de andere kant maken groothandels verlies op goedkope generieke medicijnen door de prijsafspraken van de overheid en zorgverzekeraars. Dus het systeem dat de overheid en de zorgverzekeraars hebben opgezet, is funest voor de patiënt en verziekt het werkplezier van apothekers terwijl we die hard nodig hebben om (over-)medicatie te controleren.’

Apothekers beamen dat hun werkplezier er onder lijdt. ‘De tekorten leiden tot agressie en paniek bij patiënten. Je zult maar na lang onderzoek eindelijk net dat ene pilletje hebben gevonden dat werkt om de klachten te verhelpen. En laat die nou net niet meer verkrijgbaar zijn, en er is ook geen alternatief. Dat leidt tot emotionele taferelen aan de balie’, verzucht een apotheker. ‘Voor de patiënten voor wie we wel een alternatief kunnen vinden, gaat het meestal om een duurder parallel product dat niet wordt vergoed. Het water staat ons aan de lippen. Assistenten lopen weg omdat ze de agressie en emoties niet meer aan kunnen. Ons werk is niet meer leuk. Al enkele apotheken zijn hierdoor gestopt.’

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Martin van Putten

Nationale Geneesmiddelen Monitor

+31 (0) 6 55836936

martin@nationalegeneesmiddelenmonitor.nl

www.nationalegeneesmiddelenmonitor.nl