Nationale
Geneesmiddelen
Monitor

Welkom bij de Nationale Geneesmiddelen Monitor. Wij zijn er om de belangen van patiënten te behartigen en te beschermen als het gaat om medicijnen. Wij voeren een proactieve lobby naar politiek, media en publiek om iedereen te informeren over ontwikkelingen die de levenskwaliteit van patiënten kunnen beïnvloeden.

Neem contact op

Wilt u meer weten of heeft u zelf een verhaal of een klacht over de beschikbaarheid van geneesmiddelen? Het team van de nationale geneesmiddelen monitor staat voor u klaar. 

Bel ons

06-55836936

Mail ons

service@nationalegeneesmiddelenmonitor.nl

Doe mee!

Help ons in de strijd om de belangen van patiënten te bewaken en te beschermen.

Patient

Wij zijn er om de belangen van patiënten te behartigen en te beschermen als het gaat om medicijnen. Wij voeren een proactieve lobby naar politiek, media en publiek om iedereen te informeren over ontwikkelingen die de levenskwaliteit van patiënten kunnen beïnvloeden.

Ingrijpende wijziging

Reden voor de oprichting van de Monitor is de door minister Kuipers (VWS) voorgenomen ingrijpende wijziging in het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS). Kuipers wil de vergoeding van geneesmiddelen verlagen. Daardoor dreigen innovatieve en effectieve geneesmiddelen te verdwijnen uit het basispakket omdat de kostprijs veelal hoger is dat het de vergoeding die VWS wil opleggen. De oprichters van de Monitor hebben in het verleden al succes geboekt met het behouden van bijvoorbeeld voor ouderen belangrijke vitaminepreparaten in het basispakket, toelating van levensreddende middelen bij bijvoorbeeld trombose en weesgeneesmiddelen. Door de bezuinigingsdrift van de overheid en zorgverzekeraars raken patiënten in de knel en gaat geld boven levenskwaliteit. Daarom is de Monitor opgericht als waakhond om de belangen van patiënten te bewaken.

Levenskwaliteit achteruit

Als de ‘zogenaamde’ modernisering van het GVS door de Tweede Kamer wordt aangenomen, worden talloze patiënten teruggezet op goedkope en oudere middelen. Daardoor gaat de levenskwaliteit van miljoenen patiënten achteruit. Door een sterke lobby door onder meer de partijen die later deze Monitor op hebben gericht, is deze wijziging opgeschoven tot begin 2024. De Monitor komt op voor de belangen van kwetsbare patiënten.

Oog op zorgverzekeraars en ministerie van VWS

De Nationale Geneesmiddelen Monitor houdt ook nauwlettend in de gaten hoe zorgverzekeraars en het ministerie van VWS omgaan met vergoedingen en wachtlijsten. Patiënten met ernstige aandoeningen worden medicijnen of behandelingen onthouden die levensreddend zijn of de kwaliteit van leven verbeteren.

Dit komt omdat het ministerie van VWS in onderhandelingen met farmaceuten het onderste uit de kan wil en vaak beneden de kostprijs biedt. Zo is Nederland niet meer aantrekkelijk voor farmaceuten om nieuwe innovatieve geneesmiddelen te introduceren. Waar een Duitser of Belg wel innovatieve middelen krijgt voorgeschreven, waardoor hij zijn gewone leven kan blijven leven, krijgen wij oudere medicijnen voorgeschreven. Vaak ook generieke middelen uit India zoals cholesterolverlagende middelen waarvan de hoeveelheid werkzame stof twijfelachtig is. In de VS zijn patiënten hierdoor overleden.

Wetenschappelijke onderbouwing

Veel discussies in de zorg worden gevoerd met percepties en emotie zonder logische onderbouwing. De Monitor wil deze impasse doorbreken door (wetenschappelijk) onderzoek te doen naar de effecten van bepaalde geneesmiddelen en behandelingen.

Zo komt het voor dat specialistische behandelingen door zorgverzekeraars worden geweigerd omdat ze de kosten te hoog vinden. Echter als je daar door gezondheidseconomen onderzoek naar laat doen, wordt duidelijk dat de kosten van de behandeling niet opwegen tegen de maatschappelijke kosten. Een patiënt die niet meer kan werken, doet zijn leven lang beroep op een uitkering. Daarnaast is voortdurende behandeling nodig door bijvoorbeeld fysiotherapeuten en artsen. Zo kan één patiënt de Staat 1 miljoen euro kosten, terwijl hij met behandeling weer kan werken en juist bijdraagt aan de schatkist.

Met goedkopere geneesmiddelen is er een grotere kans op complicaties, ziekenhuisopnames, arbeidsverzuim en een verminderde kwaliteit van leven. Als je dit dus omrekent naar de maatschappelijke kosten gaat de wijziging van het GVS de belastingbetaler juist veel meer geld kosten terwijl patiënten slechter af zijn. Die kosten kunnen we in kaart brengen middels impactstudies. Dan beschikken we over harde feiten om aan te tonen dat het wijzigen van het GVS of het niet opnemen van nieuwe innovatieve geneesmiddelen een averechtse maatregel is.

Wachtlijsten

De Monitor gaat zich inspannen om wachtlijsten in de zorg op te lossen. Een zorgverzekeraar is eigenlijk gewoon een schadeverzekeraar. Als je per ongeluk met je auto tegen een paal rijdt, kun je nog dezelfde dag terecht bij een schadebedrijf. Alles snel geregeld door de verzekeraar. Maar als we schade aan ons lichaam hebben, dan accepteren we het dat de zorgverleners zegt: Kom over een half jaar maar terug, want ik ben al door het aantal behandelingen heen dat ik van uw zorgverzekeraar mag doen. Als de autoverzekeraar zou zeggen, kom over een half jaar maar terug voor uw gebroken voorruit en gekreukte motorkap, zou er een volksopstand uitbreken. Bij zorgverzekeraars laten we het gewoon over ons heen komen. Zorgverzekeraars hebben de plicht voldoende zorg in te kopen zodat er geen wachtlijsten zijn.

Schaarste medicijnen

Als de overheid de prijzen van medicijnen in het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem eenzijdig een plafond oplegt, kan dit leiden tot beperking van de levering van geneesmiddelen aan Nederland. Zo werkt marktwerking. Als een leverancier in Duitsland een hogere prijs kan krijgen voor een geneesmiddel dan in Nederland, is het logisch dat de Oosterburen voorrang krijgen. Daardoor ontstaat schaarste op de Nederlandse markt

Deze geneesmiddelen zijn in de meeste andere EU landen wel beschikbaar, vaak tegen hogere prijzen dan onze GVS-limiet.

De Europese Patiëntenrichtlijn geeft EU-ingezetenen het recht op het betrekken van geneesmiddelen uit alle EU-landen. De vergoeding waar de Nederlanders recht op hebben volgens de Patiëntenrichtlijn is het Nederlandse tarief ofwel de GVS-limiet. Dit betekent dus een eigen bijdrage voor de verzekerde.

Zorgverzekeraars hebben zorgplicht voor natura verzekerden. Wat gebeurt er als de verzekerde zich tot zorgbemiddeling richt met het verzoek te bemiddelen in de verstrekking van het juiste geneesmiddel? Wat zal het antwoord zijn als het product in Nederland niet verkrijgbaar is?  Stel dat ze niet kunnen bemiddelen en de verzekerde koopt het geneesmiddel direct over de grens in een EU-land? Is dan een eigen bijdrage rechtvaardig? Is de GVS-limiet dan nog houdbaar?

In een praktijkcase met voorschrijvers en natura verzekerden zou een gespecialiseerde advocaat dit kunnen uitwerken en kijken of we niet een legale bypass voor het GVS kunnen ontwikkelen.

Niet onvermeld mag worden dat de Europese Patiëntenrichtlijn van 2011 nog niet door Nederland is ingevoerd. Er loopt een inbreukprocedure van de Europese Commissie tegen Nederland. Er zijn nog twee landen die de richtlijn niet hebben ingevoerd, Finland en Oostenrijk.

Professionele panels

Naast peilingen onder het publiek, houden we ook peilingen onder professionals, zoals apothekers, huisartsen en medisch specialisten.

Expert Team.

De Nationale Geneesmiddelen Monitor bestaat uit een klein en slagvaardig team van deskundigen. Het team wordt ondersteund door experts uit het veld.

Mark Nuijten

Mark Nuijten

Prof. Dr. Mark Nuijten Medische innovatie

Martin van Putten

Martin van Putten

Media Strateeg

Tim Pellens

Tim Pellens

Pharma industry lead

Koos Brouwers

Koos Brouwers

Prof. Dr. Pharmacotherapy

Delen

Heb je zelf ervaringen, vragen of hulp nodig. Reageer dan met onderstaande button.

Doe mee

N

Help ons in de strijd om de belangen van patiënten te bewaken en te beschermen.

N

Elke maand plaatsten we een peiling over een belangrijk medisch onderwerp op onze website. Ook plaatsen we een link naar de peiling op ons twitterkanaal @nationalegeneesmiddelenmonotor. Door de meerkeuzevragen te beantwoorden, kunnen wij de mening van Nederlanders uitdrukken in percentages. Met die percentages hebben wij sterke argumenten om te presenteren aan politiek, media en publiek.

N

Professionele panels

Naast peilingen onder het publiek, houden we ook peilingen onder professionals, zoals apothekers, huisartsen en medisch specialisten.

 

 

Missie

Wij zijn er om de belangen van patiënten te behartigen en te beschermen als het gaat om medicijnen. Wij voeren een proactieve lobby naar politiek, media en publiek om iedereen te informeren over ontwikkelingen die de levenskwaliteit van patiënten kunnen beïnvloeden.

De Monitor zet zich in voor:

  • Toelating van innovatieve en levensreddende geneesmiddelen
  • Het behoud van medicijnen die de levenskwaliteit ten goede komen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem van het ministerie van Volksgezondheid
  • Verbod op preferentiebeleid bij zorgverzekeraars. Patiënten moeten in overleg met hun arts zelf kunnen kiezen
  • Het voorkomen van tekorten en schaarste van geneesmiddelen
  • Wetenschappelijk gevalideerde prijzen geneesmiddelen om emotionele discussie bij bijvoorbeeld weesgeneesmiddelen te voorkomen
  • Het tegengaan van verspilling

Onderzoek

De Monitor brengt indien nodig het belang van patiënten in kaart bij medische of farmaceutische issues. Dat doen we door een expertgroep samen te stellen. Deze groep kan bestaan uit bijvoorbeeld deskundigen die het issue vanuit klinisch, economisch en/of patient perspectief onderzoeken. De Monitor faciliteert dit onderzoek. De resultaten van het expert-onderzoek worden op deze website bekend gemaakt. De onderzoekers werken onafhankelijk zonder invloed van externe stakeholders zoals farmaceutische bedrijven, overheden of belangenorganisaties. Het staat de deskundigen vrij om hun onderzoek ongeacht de resultaten te publiceren in vakbladen of andere media.

Nieuws

Baby’s dupe van alarmerend tekort aan kindermedicatie

Apothekers, huisartsen en kinderartsen zitten met hun handen in het haar. Er is al maanden bijna geen antibiotica meer te krijgen voor kinderen en nu is er ook een tekort ontstaan aan astmamedicatie. „Dit kan zo niet langer.” Weer een publicatie in Telegraaf die...

Hoe de ggz-patiënt de dupe wordt van stroeve onderhandelingen tussen de verzekeraar en zorgverlener

Die ene psycholoog zonder wachtlijst wordt niet vergoed Sinds dit jaar bieden nog maar drie verzekeraars een restitutiepolis aan, die behandelingen bij niet-gecontracteerde behandelaars vergoedt. Voor sommige ggz-patiënten wordt hun zorg daardoor onbetaalbaar....

Grote zorgen over antibioticatekorten voor kinderen

26 februari 2024,  Artsen en apotheken kunnen nog maar heel moeilijk aan antibiotica voor zieke kinderen en baby’s komen, meldt het Eindhovens Dagblad. “Voor zover ik weet is het in onze regio nog elke keer gelukt om een ouder te helpen. Maar het tekort is heel naar...

Contact