P E R S B E R I C H T

Peiling Nationale Geneesmiddelen Monitor:

Meerderheid apothekers vreest bijwerkingen bij wisseling medicijn diabetespatiënt

DEN HAAG, vrijdag 10 maart 2023

82% van de apothekers in ons land verwacht dat de wisseling van insulinemedicijnen gaat leiden tot bijwerkingen bij ruim 250.000 diabetespatiënten. Zorgverzekeraar CZ heeft per 1 maart jl. een preferentiebeleid ingevoerd voor insulinemedicijnen. Dat betekent dat er nog maar één merk wordt vergoed en dat alle patiënten die verzekerd zijn bij CZ naar dit medicijn moeten overstappen.

De ingrijpende maatregel van CZ zou moeten leiden tot kostenbesparingen, maar 59% van de apothekers stelt dat dit niet gaat lukken.76% stelt dat de wisseling van medicijnen juist hogere kosten veroorzaakt. Dat blijkt uit onderzoek onder 100 apothekers door de Nationale Geneesmiddelen Monitor.

Ziekenhuisopnames
‘Voor diabetespatiënten is het overstappen naar een ander middel juist een kwalijke zaak. Het leidt tot meer bijwerkingen en ziekenhuisopnames. In plaats van kostenbesparend leidt deze maatregel van CZ juist tot hoge kosten en veel menselijk leed’, stellen Martin van Putten en Tim Pellens, oprichters van de Nationale Geneesmiddelen Monitor.

De Nationale Geneesmiddelen Monitor behartigt en beschermt de belangen van patiënten te behartigen als het gaat om medicijnen. ‘Wij voeren een proactieve lobby naar politiek, media en publiek om iedereen te informeren over ontwikkelingen die de levenskwaliteit van patiënten kunnen beïnvloeden’, aldus de initiatiefnemers die zich al jaren met succes inzetten voor toelating en behoud van innovatieve geneesmiddelen voor patiënten in ons land.

Hoofdpijn
‘53% van de apothekers verwacht dat de wisseling van medicijnen gaat leiden tot extra ziekenhuisopnamen. Nederland telt ruim 1,2 miljoen diabetespatiënten. De maatregel van CZ met een marktaandeel van 21% raakt dus zo’n 252.000 patiënten.’

‘Je kunt namelijk niet zomaar een medicijn wisselen voor een ander. De patiënt is met zijn vertrouwde middel helemaal ingeregeld. Een nieuw medicijn ontregelt de hele lichaamshuishouding. Patiënten kunnen te maken krijgen met hoofdpijn, moeheid, duizelingen en flauwvallen. Het kan maanden duren voordat een patiënt weer ingeregeld is. Maar dat is wel een maandenlange periode van lichamelijk ongemak, kans op ernstige bijwerkingen of ziekenhuisopnames. In die periode moeten patiënten vaker gecontroleerd worden op bloedsuikerwaarden. Die kosten wentelt CZ makkelijk af op de samenleving.’

Extra overlijdens
18% van de apothekers verwacht dat de wisseling van medicijnen door zorgverzekeraar CZ tot extra overlijdens leidt. 29% is het daar niet mee eens. 53% stelt zich neutraal op over deze vraag.

Schaarste
‘Opvallend is wel dat 59% van de apothekers verwacht dat het preferentiebeleid zorgt voor schaarste van diabetesmedicijnen’, vervolgt Martin van Putten. ‘Schaarste kan leiden tot levensbedreigende situaties. Zorgverzekeraar VGZ heeft begin dit jaar preferentiebeleid ingevoerd voor de adrenalinepen voor patiënten die kampen met allergie. Er is nu in heel Nederland geen adrenalinepen meer beschikbaar bij de apotheek. Hopelijk is er eind april weer voorraad. Maar dat betekent dat patiënten een groot risico lopen te overlijden als ze per ongeluk iets eten waar toch een spoor van noot in zit, of geprikt worden door een bij.’

Agressie
Uit de peiling door de Nationale Geneesmiddelen Monitor blijkt bovendien dat 88% van de apothekers klachten ondervond toen twee jaar geleden ook al een wisseling van diabetesmedicijnen werd verplicht.’

‘Voor patiënten is het ook onbegrijpelijk 100% van de apothekers merkt angst bij hun patiënten vanwege de wisseling. 82% krijgt te maken met agressie richting medewerkers uit boosheid over de wisseling. Het zou goed zijn als zorgverzekeraars de keuze voor medicijnen overlaten aan de behandelend arts of specialist. Zij kennen de patiënt en weten wat het beste voor hem of haar is. De zorgverzekeraar mag niet op de stoel van de arts zitten.’

NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Martin van Putten
Nationale Geneesmiddelen Monitor
+31 (0) 6 55836936
martin@nationalegeneesmiddelenmonitor.nl
www.nationalegeneesmiddelenmonitor.nl

E I N D E   P E R S B E R I C H T